Projekt: Vápenická stezka

Vápenická stezka provede návštěvníky po všech významných stopách vápenictví v Březině a bezprostředním okolí. Část stezky bude sledovat trasu historicky doložené "Wapenice weg", Vápenické cesty, kterou i dnes lemují očíslované hraniční kameny. V lesích jsou patrné půlkruhové mělké jámy a skoro nikdo už dnes neví, že to jsou pozůstatky vápenek.

Rozvoj vápenictví ukázal, jaké bohatství příroda člověku poskytuje.  Starší lidé z obce si ještě pamatují, jak si jako děti hrály v popelu u kruhové vápenky, mají doma fotky nebo nástroje, které vápeníci používali. Vápenická stezka pomůže toto dědictví předat nové generaci obyvatel Březiny.

Do lesů okolo Březiny přijíždí o víkendech hodně návštěvníků z Brna. Historie vápenictví zhmotnělé ve Vápenické stezce bude přístupná komukoliv, kdo půjde okolo. Dostane se dál, než kdyby se o vápenictví psalo ve vědecké publikaci nebo kdyby nástroje byly vystaveny ve vitríně v muzeu. Návštěvníci lesů kolem Březiny se dozví, jaké bohatsví se skrývá v devonských vápencích, že to nejsou jen jeskyně a krápníky.

Vápenická stezka je připravována ve spolupráci s archeologem Mgr. Petrem Kosem z Ústavu archeologické památkové péče Brno. 

Vápenická stezka se skládá z deseti informačních tabulí. Sedm z nich je zaměřených na vápenictví v Březině, tři z nich jsou zaměřené na historii obce. Do Vápenické stezky bude zařazena již existující tabule ve Vápenickém sadu.

Projekt finančně podporuje obec Březina.

Aktuálně o stezce zde.