Proč Vápenický spolek?

03.10.2016

Naše vesnice Březina patří mezi velké množství lidských sídel, kde mimo nás vesničany není vlastně nic zajímavého, proto také většina z nás na otázku, kde bydlí, upřesňuje místo tím, že sdělí tázajícímu, že je to kousek od Brna směrem na Křtiny a Jedovnice. Březina totiž nemá svůj Křtinský kostel a každý také zná Jedovnický rybník. V naší vesnici se také nenarodila žádná výraznější osobnost jako v Hronově, ani nikoho nenapadlo postavit zde významnou stavbu nebo alespoň letiště.

Přes tyto všechny ústrky má Březina jako i jiné okolní obce specifikum, které je zčásti zapomenuto. Avšak ti, jenž se pohybují v okolních lesích, potkávají pozůstatky místního tradičního řemesla na mnoha místech. Jsou to lomy a pozůstatky selských vápenek, které jsou kolem nás. Obyvatelé Březiny a Proseče si k běžným příjmům z polních prací přivydělávali pálením vápna a jeho vývozem do širšího okolí. Stejně jako v Lipovci, Šošůvce, Ochozu a Obci. Březina měla zvláště na začátku 20. století jednu významnou výhodu, v roce 1926 byla postavena kruhová vápenná pec, která pak až do roku 1965 vyráběla vápno pro široké okolí. Březinští vápeníci dodávali vápno nejen ke stavbám, ale také na výmalbu domů a chlévů.

Před několika lety jsem si vzal do hlavy, že by Březinskému vápeníkovi měl být postaven pomník, neboť právě on proslavil naši vesnici. Vymyslel jsem si a založil Vápenický spolek, který má povznést tuto polozapomenutou tradici pálení vápna. Spolek by měl mýt tyto cíle:

1) prvním úkolem je s laskavou spoluprácí obce a spolku PRO Březinu vytvořit "Vápenickou cestu" - hlavním cílem je oživení tradice a uchování povědomí o vápenictví

2) vrcholným číslem by měly být vápenické slavnosti a při této příležitosti obnovení pálení vápna v selské vápence

3) nejvyšším cílem by pak bylo vystavění sochy vápeníka na křižovatce Březina-Křtiny, případně na jiném vhodném místě.

Smyslem spolku a všech jeho iniciativ je povznesení identity, zvláště pak u nově příchozích a vytvoření zajímavosti pro turisty a cyklisty. V neposlední řadě, bude-li odezva v okolních obcích, by bylo možné sdružit vápenické obce v Moravském krasu a vzájemně spolupracovat v této tematice.

Petr Trávníček, předseda Vápenického spolku