Setkání vápenických obcí

05.05.2017

V Březině se v pátek 5. května sešli starostka Hostěnic, starosta Březiny, Mokré-Horákova, místostarosta Ochozi a předseda Vápenického spolku. Tématem schůzky byla spolupráce při oživování tradice vápenictví a propagaci tohotu kulturního dědictví. Padaly různé nápady na to, jak téma vápenictví uchopit. V centru Březiny by mohla vzniknout selská vápenka. V Mokré-Horákově by mohli domluvit s cementárnou, že dvakrát do roka pustí návštěvníky do zrekonstruovaných vápenek v lomu. Bylo dohodnuto, že se účastíci schůzky ve svých obcích zeptají, jestli lidé mají nějaké vápenické artefakty, zejména například nástroje.