Přednáška o vápenictví

09.03.2017

Odborným garantem činnosti Vápenického spolku je archeolog Mgr. Petr Kos z Ústavu archeologické památkové péče v Brně a k naší velké radosti měl ve čtvrtek večer v Březinské knihovně přednášku o historii vápenictví v Březině a okolí. Provedl nás historií vápenictví a zvláštní pozornost věnoval oblastem Březiny, kde se vápno těžilo a pálilo. ozvěděli jsme se, jaký je rozdíl mezi milířem a selskou vápenkou a k čemu sloužil hliník (místi, kde se brala hlína).