Vápenický zpravodaj

16.02.2017

Tak se nám to pomalinku začalo hýbat. Spolek je na světě a pracuje. První cíl Vápenická stezka se začíná rýsovat přesněji a na Jihomoravský kraj již byla odeslána žádost o dotaci na její realizaci. Vápenická stezka zahrnuje 11 informačních tabulí s povídáním o historii vápenictví a Březině, 1 cedule již stojí ve Vápenickém sadu, 10 jich bude s pomocí dotace ještě instalováno. Část stezky půjde po trase historické Wapenice Weg, další tabule budou instalovány na místech spojených s vápenictvím v obci.

Trochu hůře je na tom Vápeník, tedy socha Vápeníkova. Představa je tato: reálná postava muže v mírně nadživotní velikosti ustrojená tak, jak se chodívalo do práce ve 20. letech 20. století. V blízkosti nebo pod nohou kámen (vápenec), v ruce, případně u nohou položená palice. Rád bych uvítal jiné náměty nebo návrhy. Umístění sochy zamýšlím na křižovatce u školy (silnice 373). Je i návrh, aby Vápeník postával někde tam, kde stávala stará škola (MNV). Netřeba však předbíhat, času je dost, neboť práce na soše ještě nězačaly. Otázkou také zůstává materiál sochy. Bronz je drahý a nejsem si jist, je-li například pískovec na sochu vápeníka vhodný. Zbývá snad už jenom litina, která má i v našem kraji tradici. Tam je potřeba zjistit cenu.

Nejbližší pálení vápna v selské vápence bude letos v Josefově v rámci akce TMB (Technického muzea Brna). Bude možné vidět reálnou selskou vápenku, vlastní pálení, stavbu, bourání a hašení, pro zájemce bude v průběhu výklad postupu prací. Toto pálení vápna proběhne letos již potřetí a domnívám se, že pro nás, kterým je minulost budoucností, poskytne pěkný zážitek. Mimo pálení vápna probíhá v areálu tavba železa (houby), stavba milíře a pálení dřevěného uhlí, lití cínu, ukázka kovářských a tkalcovských prací a samozřejmě bude otevřena expozice technického muzea v Brně. Dopravu budou zajišťovat staré autobusy technického muzea.

Vápnu zdar!