Vápenické patníky na místě

04.10.2017

U mostku mezi malým lesíkem a čističkou začíná Vápenická cesta. Před třemi týdny jsme na ní narovnali 3 patníky a bíle obtáhli jejich čísla. Další 3 patníky byly zakopané v zemi u plotu chaty, kde Vápenická cesta končí. Dali jsme si za úkol je přemístit na cestu k alpině, aby je mohli vidět kolemjdoucí.

První úkol byl patníky vůbec najít. Poté, co obec v minulosti prodala kus Vápenické cesty, byly odneseny a zahrabány na nové místo u plotu. Byly v houští a hluboko v zemi. Když jsme je vykopali, zjistili jsme teprve, jak jsou velké a těžké. Dva dospělí muži měli co dělat, aby patník v lese přenesli, proto jsme je i kouleli a nakonec naložili do auta, aby jsme je převezli o 200 metrů. 

Zakopali jsme je podél cesty od alpiny. Nejhorší bylo zakopat patník č. 31, protože na vytipovaném místě byly v zemi jen kameny. O kousek vedle budeme na jaře kopat základy pro infotabuli Vápenické cesty, opět do kamenů. 

Na patníky narazíte, pokud se vydáte podle této mapky, patníky označují červené tečky.